HOÃ TRÔÏ TRÖÏC TUYEÁN

0975.174.175 (KD1)

 0903.174.175 (KD2)

LÖÔÏT TRUY CAÄP
GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÂNG TY
Công ty TNHH Gia Phú Khang trân trọng kính chào và cảm ơn Quý khách đã tham quan website của chúng tôi. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chuyên cung cấp các loại vật liệu xây dựng như: thép hình V, U, I, H…; thép tấm, thép lá; thép vuông, ống, hộp; thép xây dựng; xi măng các loại... Chúng tôi đưa đến quý khách tổng quan các loại sản phẩm bằng những hình ảnh minh họa cụ thể, với hy vọng bước đầu Quý khách sẽ tìm được ...
Xi măng Kim Đỉnh
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Lưới thép hàn
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Thép hộp vuông
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Thép tấm
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Phụ gia Basf
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Phụ gia Sika
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Xi măng Xuân Thành
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Thép ống đen
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Lưới thép B40
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Lưới thép co dãn
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Thép gân
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com
Thép cuộn
Liên hệ mua hàng và tư vấn sản phẩm:
CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG
ĐT: 0236.3661040 - Fax: 0236.3661048
Di động: 0975.174.175 - 0903.174.175
Email: giaphukhangdng@gmail.com